ELENA doet boodschappen


Mobiel taalspel voor Nederlandse kinderen
uit groep 3 en 4 die kennismaken met Duitse taal.


Kinderen leren op jonge leeftijd een nieuwe taal nog vrijwel zonder moeite en vaak spelenderwijs. In dit mobiele taalspel verzamelen Nederlandse kinderen tussen de 6 en 8 jaar in een supermarkt de ingrediënten voor pannenkoeken en maken zo kennis met de Duitse taal.

Wat houd ‘ELENA doet boodschappen’ in?

Het mobiele taalspel sluit aan bij thema 6 ‘ELENA doet boodschappen’ van het online ELENA lesmateriaal. Het is een extra, optionele activiteit bij dit thema. De activiteiten van het spel vinden buiten de klas, in een supermarkt plaats, onder begeleiding van derden (bijvoorbeeld (groot)ouders). Kinderen ontvangen in een supermarkt instructie via een mobiele telefoon en voeren de opdrachten ook met behulp van een mobiele telefoon uit. De opdrachten zijn door kinderen zelfstandig uit te voeren, terwijl de begeleiders boodschappen doen. Indien kinderen op een probleem stuiten is de begeleider in de buurt om hen verder te helpen.

Doelstelling

Taalsensibilisering door kennis te maken met een nieuwe taal in een voor het kind bekende omgeving. Het kind heeft daarbij een zelfstandige en imiterende rol. De nadruk ligt op luisteren, begrijpen en spreken door te imiteren. Daarnaast kunnen derden, bijvoorbeeld (groot)ouders, bij het leren van kinderen betrokken worden. Het spel is bedoeld voor kinderen tussen de 6 en 8 jaar (basisschool, groep 3 en 4).

Hoe kan ik het materiaal inzetten?

Dit materiaal kan als extra activiteit als suggestie aan de ouders worden meegegeven. Dit spel en al het online ELENA materiaal is zo gemaakt dat er voor de begeleiding geen Duitse taalvaardigheid nodig is. De begeleiding is met name nodig in de supermarkt zelf en eventueel bij het bedienen van de mobiele telefoon.

Onderdelen en benodigd materiaal

Het spel bevat verschillende type activiteiten, zoals ‘luister naar’, ‘bekijk de video’, ‘maak een foto’, ‘spreek na/in’ en ‘zing na/in’. Voor het ontvangen en bedienen van het spel is een Android telefoon met wifi/mobiel dataverkeer nodig. Daarnaast moet u, voordat u het spel kunt spelen, eerst via de Google Play winkel de applicatie ARLearn downloaden. Om te registreren voor het spel heeft u een Google/Facebook/Linked In óf Twitter- account nodig. Meer informatie over hoe u de applicatie ARLearn en het taalspel op uw telefoon krijgt vindt u in de handleiding.

Elena is ontwikkeld door